بایوگرافی

متولد سال 1381.علاقه مند به یادگیری چیزهای جدید و در حال کامل کردن یادگیری طراحی گرافیک
emoji_objects