رسول پولادتن 3 ماه
bookmark_border
روزی قرار است دنیا از بین برود و دوست داشتن رنگ ببازد. عشق تقدیر ماست و تقدیر ماست که عشق می سازد و این معمای اسرارآمیز عالم هستی است...
نوشته نشاط داودی                              کتاب:رنگ خاموشی
emoji_objects