سروش تن‌زاده مدیر فناوری و موسس ترنوبو 3 ماه
bookmark_border
رشد واقعی اقتصاد از سوددهی بازار‌های ثانویه سبقت گرفته و این خطر بدی برای آینده اقتصاد ایران است.
رشد در این بازارها با اصل پایه‌ای اقتصاد یعنی تولید هیچ تناسب و توازنی ندارد و همین موضوع باعث میشه سرمایه‌داران به جای اینکه به سمت تولید، تخصص و اشتغال بروند به سمت این بازار‌ها بروند. چون سودش بیشتر است.
عدم توازن عرضه و تقاضا، تورم، کرونا و مهم‌تر از همه تحریم دست به دست هم داده‌اند و باعث چنین وضعیتی شده اند. دولت باید از این سود دهی بالا استفاده کنند و برای اینکه این نقدینگی به سمت بازار اولیه و تولید حرکت کند و سود دهی هر دو بازار به توازن برسد برنامه‌ریزی کند وگرنه ضربه‌های بزرگی به اقتصاد ایران وارد خواهد شد.

پ.ن: اگر اقتصاد جمعی برایتان اهمیت دارد سرمایه را به سمت تولید و اشتغال ببرید هرچند سودش کمتر از بازار‌های ثانویه است اما خطر افزایش بیکاری و سقوط ارزش پول را برای آینده جامعه ایران کمتر می‌کند. تعریف بازار ثانویه : بازار ثانویه بازاری است که سرمایه گذاران، اوراق بهادار یا سایر دارایی های مالی را به جای اینکه خودشان به طور مستقیم از شرکت های ناشر خریداری کنند، از سایر سرمایه گذارانی که قبلاً آن‌ها را خریده‌اند و حالا قصد فروششان را دارند، می‌خرند. بازارهای بورس، نظیر بورس اوراق بهادار تهران بازار ثانویه هستند.</div>
emoji_objects