سروش تن‌زاده مدیر فناوری و موسس ترنوبو 3 ماه
bookmark_border
حل مشکلات اقتصادی امروز نیازمند نگاهی متفاوت به اقتصاد و تغییر بسیاری از نگاه‌ها به مفاهیم است. هیچ یک از باور‌های سوسیالیسم‌ تا لیبراسیم تا نظریات کینز و اتریشی نمی‌توانند راه حلی بدهند.
حل مشکلات نیاز مند اصلاحات اساسی و حرکت جمعی و مشارکت عمومی مردم است.
باید نامتعارف به کسب‌و‌کار و اقتصاد فکر کنیم.

پیشنهاد می‌کنم کتاب‌های دکتر محمد مالجلو و «نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول» اثر جان مینارد کینز را بخوانید
emoji_objects