سروش تن‌زاده مدیر فناوری و موسس ترنوبو 2 ماه
bookmark_border
عدم توازن نقدینگی و رشد سریع پایه پولی کشور، مثل اینه که با خودرویی بدون تعادل وزنی با سرعت بالا در یک جاده پر پیچ و خم حرکت کنیم!
اگر دولت و بانک مرکزی با اوراق قرضه و سیاستهای انقباض پولی سرعتش را کم نکنند یا به توازن نرسانند همه با هم چپ می‌کنیم.
emoji_objects