سپهر حدائق نیا مدیرعامل و موسس ترنوبو 2 ماه
bookmark_border
اگه یک زمان همه ما یادبگیریم که بعد از هر بحث و مناظره‌ای از طرف مقابلمون تشکر کنیم، مردمان موفق‌تری خواهیم بود.
خیلی باید حرف‌ها و باورهای شما برای یک نفر اهمیت داشته باشه که وقتش رو میذاره تا با شما بحث کنه و این ارزشمنده.
emoji_objects