سروش تن‌زاده مدیر فناوری و موسس ترنوبو 1 ماه
bookmark_border
اگر می‌خواهید به انسان‌ها کمک کنید قبلش حقیقت جان انسان را بشناسید!
فلسفه وجود انسان تنها واحد حقیقتی است که خالق هستی بیان کرده‌ و زندگی دنیا، لذت و رفاه تنها یک نقطه بسیار بسیار بسیار کوچک از آن است.
emoji_objects