سروش تن‌زاده مدیر فناوری و موسس ترنوبو 1 ماه
bookmark_border
تحریف در زمان تحریم، شرطی‌سازی اقتصادی، شرطی سازی فرهنگی، مردم زیبا، اطلاعات خبری بیش از حد، چراغ‌گاز و دموکراسی سرمایه‌داری، از جمله تکنیک‌های مهمی است که برای سرنگونی حاکمیت یا تغییر رفتار حاکمیت کشور‌های غیر همسو با لیبرال دموکراسی آمریکا از زمان جنگ جهانی دوم مورد استفاده قرار گرفت و تقریبا بیشتر کشور‌های جهان را با خود همسو کرد یا مجبور به همسو شدن کرد.
آمریکا توانست با شرطی سازی فرهنگی و اقتصادی شوروی را در هم بپاشد و امروز همین شیوه را برای تغییر رفتار مردم عادی و حاکمیت ایران نیز به کار گرفته.
آمریکا همین شیوه را برای تغییر رفتار حاکمیت چین نیز به کار می‌برد اما چون توانایی تحریم و کاهش درآمد‌های عمومی مردم چین را ندارد تا امروز موفق نبوده.
شرطی سازی اقتصادی یعنی :‌ کشوری را در انتظار قرارداد و مذاکره گذاشتن و مداوم درخواست مذاکره کردن تا جایی که مردم و نمایندگان آنها فکر کنند که هیچ راه‌حلی بجز مذاکره و پذیرش خواسته‌های طرف مقابل وجود ندارد. در چنین شرایطی حاکمیت را مجبور به مذاکره می‌کنند و ابزار قدرت را حاکمیت می‌گیرند پس از آن یا حاکمیت مجبور به تغییر ایدئولوژی خود می‌شود(کره جنوبی، ژاپن، عربستان) یا اینکه نابود می‌شود(شوروی، مصر، دولت مصدق در ایران).
emoji_objects