سروش تن‌زاده مدیر فناوری و موسس ترنوبو 2 هفته
bookmark_border
تجارت کاملا آزاد برای کشور‌های توسعه نیافته و در حال توسعه راه‌حل غلطی که است با نگاهی ظاهری و سطحی به اقتصاد‌های پیشرفته دنیا برای کشور‌های درحال توسعه تجویز می‌شود.
اکثر تولیدکنندگان و صنایع کشور‌های درحال توسعه قدرت رقابتی با صنایع بزرگ کشور‌های پیشرفته را ندارند و در تجارت آزاد در رقابتی نابرابر شکست می‌خورند. دولت باید با سیاست‌های حمایت‌گرایی و محدود کننده واردات و در عین حال با تدوین و اجرای سیاست‌های «ضد انحصار» باید سعی کند در کشور تعادل نقدینگی ایجاد کند و شرایط و قوانین دست و پا گیر را برای تجارت مولد بردارد. تا صنایع به سطحی قابل رقابت با صنایع کشور‌های دیگر برسند و سپس به صورت گام به گام محدودیت‌های وارداتی را از میان بردارد.
همچنین دارایی‌هایی مانند ارز را ثروت‌های ملی تلقی کند و تمام تلاش خود را برای بازگشت آنها به چرخه تولید ثروت مولد به کار گیرد تا احتکار ارز و کاهش عرضه، باعث افزایش قیمت آنها نشود.

در قرن ۱۷ و ۱۸ میلادی تجارت آزاد برای غلات برای انگلیس یک سم اقتصادی و برای فرانسه فرصتی برای افزایش سودآوری، دولت انگلیس با اعمال محدودیت‌های واردات غلات و ایجاد ساز و کاری برای کاهش مالیات کشاورزان وضعیت کشاورزی خود را بهبود و از صادر کنندگان غلات شد و بعدها کشورهای درحال توسعه آن زمان مانند هند و کشورهای افریقایی و ایران را به تجارت آزاد و حذف تعرفه وارداتی برای توسعه اقتصادی تشویق کرد و اقتصاد آن کشورها را واردات بی‌رویه و نابود کردن صنایع به معنی واقعی به خاک سیاه نشاند.
دولت انگلیس همچنین با به مدت کوتاه تحریم در صادرات کالا به ایران و ایجاد نارضایتی در مردم و همچنین با همراهی آمریکا توانست دولت مصدق را به راحتی سرنگون کند. «مصدق فریب باتلاق تجارت آزاد و حمایت آمریکا از ایران را خورد.»
نباید با توجه تبلیغات خارجی درباره مسائل اقتصادی تصمیم‌گیری کرد این کار استقلال تصمیم‌گیری کشور را نابود می‌کند و در صورتی که کشور ایدئولوژی همسو با کشور بیگانه نداشته باشد یا نابود می‌شوند یا وابسته و بازار فروش کشورهای پیشرفته.
emoji_objects