سروش تن‌زاده مدیر فناوری و موسس ترنوبو 2 هفته
bookmark_border
همیشه باید به مزیت مطلق چه در کسب‌وکار، چه در اقتصاد سیاسی توجه داشت.
مزیت مطلق گاهی اکتسابی است و گاهی ذاتی، مزیت مطلق اکتسابی نیاز به مراقبت دائمی دارد و هیچگاه نباید به آن به عنوان یک مزیت رقابتی دائمی نگاه کرد چرا که ممکن است کسب‌وکار یا جامعه دیگر با طی کردن فرایند مشابه به آن مزیت یا حتی بالاتر از آن برسد.
emoji_objects