سروش تن‌زاده مدیر فناوری و موسس ترنوبو 3 روز
bookmark_border
در صورتی که دولت برای کسری بودجه امسال از تسهیلات بانک مرکزی استفاده کند حدود ۴۰٫۸ درصد پایه پولی افزایش پیدا می‌کند که با توجه به نسبت سپرده قانونی «۱۰ الی ۲۰ درصد» حجم نقدینگی در گردش حدود ۴ برابر «۴۰۰ درصد رشد» می‌شود!

مشکلات ساختاری که با افزایش تحریم‌ها در ایران نمایان شدند در صورتی که اصلاح نشوند «اصلاح ساختارهای بنیادی اقتصادی در ۴ تا ۵ سال به این راحتی ها ممکن نیست» رنج‌های فراوانی برای مردم ایجاد خواهند کرد و هیچ راه‌حلی بجز صبر و توجه بیشتر مسئله تولید و رهایی از اقتصاد نفتی وجود ندارد.
اقتصاد ایران تا ابر تورم فاصله بسیار زیادی دارد و امیدواریم که اقدامات اخیر بانک مرکزی و مجلس باعث بهبود وضعیت پولی کشور شود.
emoji_objects