سروش تن‌زاده مدیر فناوری و موسس ترنوبو 3 روز
bookmark_border
چند نکته در خصوص ساختار بازار ارز :
بازار ارز در ایران در گذشته مرکزگرا بوده یعنی بانک مرکزی از منبع در آمد دولت یعنی فروش نفت خام ارز را تامین می‌کرده و از طریق بانک‌های دولتی و خصوصی به بازار آزاد عرضه می‌کرده.
کاهش فروش نفت خام به تنها ۹ درصد بودجه دولت، باعث شده مجموع درآمد‌های ارزی بانک مرکزی با کسری شدید مواجه بشه. در چنین شرایطی بانک مرکزی با ایجاد نظام یکپارچه ارزی سعی در بازگشت ارز به کشور دارد. 
نظام یکپارچه ارزی در حقیقت ابزاری برای متعهد کردن تولیدکنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور است. این راهکار در بسیاری از کشور‌های دنیا از جمله کره‌جنوبی و ژاپن مورد استفاده قرار گرفته و نتیجه خوبی در پی داشته. اما در ایران به دلیل مشکلات تولیدکنندگان در سختی دسترسی به ارز‌هایی که در بانک‌های خارج از کشور دارند، امکان بازگشت ارز را مشکل کرده. بانک مرکزی با ایجاد نظام گردش ارزی در خارج و ایجاد سامانه برای فروش حواله ارزی مشکلات تولیدکنندگان تا حدود برطرف کرده.
اما واردکنندگان خرد برای واردات به ارز کاغذی یا مستر‌کارت و ویزاکارت احتیاج دارند و خرید حواله ارزی مشکل آنها را برطرف نمی‌کند.
کاهش عرضه ارز نقد در بازار منجر به ایجاد تورم انتظاری در بازار ارز از جمله بازار حواله ارزی نیما می‌شود.


پ.ن : تحریم مانند چوبی باعث اصلاحات مثبتی در ساختار اقتصادی ایران شده اما همچنان رنج‌های فراوانی  به دلیل آن برای ملت و دولت وجود دارد.
تحریم و تغییرات سریع اقتصادی هم فرصتی خوبی برای درک و یادگیری مفاهیم مختلف اقتصاد در ایران ایجاد کرده.
emoji_objects