سروش تن‌زاده مدیر فناوری و موسس ترنوبو 1 روز
bookmark_border
نه با ریزش و نه با اصلاح در هیییچ بازاری نقدینگی خارج نمی‌شود و میزان نقدینگی در گردش تغییر نمی‌کند چون عملا افراد حاضر برای خروج از بازار مجبور اند که دارایی خود را به پول نقد تبدیل کنند یعنی نقدینگی فقط از شخصی به شخص دیگر منتقل می‌شود.
این که دولت برای افزایش نقدینگی در یک بازار ثانویه تلاش کند یه کار از اساس اشتباه است که باعث ایجاد تورم انتظاری می‌شود. دخالت، دخالت است چه به سود بازار باشد چه به ضرر آن، دولت نباید در بازار‌های ثانویه دخالت کند و تنها نقش حامی برای بازارهای اولیه یا تولیدکنندگان را بازی کند. حمایت هم نیاز نیست به صورت پرداخت نقدینگی باشد، باید با بهبود قوانین کسب و کار باید حمایت کرد، نه ایجاد خیریه و پول‌پاشی رانتی!
شما برای حل مسئله واردات بی‌رویه و موانع صادرات فکری کنید ما خودمان می‌توانیم هزینه‌هایمان را پرداخت کنیم.
emoji_objects