سروش تن‌زاده check_circle مدیر فناوری و موسس ترنوبو 3 ماه ● ویرایش شدهpublic
bookmark_border
more_vert

ظهور و سقوط یک اقتصاد - ۲

سروش تن‌زاده check_circle مدیر فناوری و موسس ترنوبو 3 ماه ● ویرایش شدهpublic
bookmark_border
more_vert

ظهور و سقوط یک اقتصاد - ۲

سروش تن‌زاده check_circle مدیر فناوری و موسس ترنوبو 3 ماه ● ویرایش شدهpublic
bookmark_border
more_vert

ظهور و سقوط یک اقتصاد - ۲

سروش تن‌زاده check_circle مدیر فناوری و موسس ترنوبو 3 ماه ● ویرایش شدهpublic
bookmark_border
more_vert

ظهور و سقوط یک اقتصاد - ۲

سروش تن‌زاده check_circle مدیر فناوری و موسس ترنوبو 3 ماه ● ویرایش شدهpublic
bookmark_border
more_vert

ظهور و سقوط یک اقتصاد - ۲

سروش تن‌زاده check_circle مدیر فناوری و موسس ترنوبو 3 ماه ● ویرایش شدهpublic
bookmark_border
more_vert

ظهور و سقوط یک اقتصاد - ۲

سروش تن‌زاده check_circle مدیر فناوری و موسس ترنوبو 3 ماه ● ویرایش شدهpublic
bookmark_border
more_vert

ظهور و سقوط یک اقتصاد - ۲

سروش تن‌زاده check_circle مدیر فناوری و موسس ترنوبو 3 ماه ● ویرایش شدهpublic
bookmark_border
more_vert

ظهور و سقوط یک اقتصاد - ۲

سروش تن‌زاده check_circle مدیر فناوری و موسس ترنوبو 2 ماه ● ویرایش شده public
bookmark_border
تولید مهم‌ترین اصل هر اقتصاد است و پایداری اقتصاد به میزان تولید کالا و نسبت‌ آن با نقدینگی در گردش و راکد بستگی دارد.
تولید نمی‌تواند از نقدینگی در گردش سبقت بگیرد چون هزینه تولید با نقدینگی جاری شرکت‌ها پرداخت می‌شود.
اما برعکس آن امکان پذیر که نتیجه‌اش افزایش قیمت‌ها و تورم است.
به دلیل بهم پیوسته بودن بخش‌های اقتصادی، تورم یک کالا کاملا بی‌ربط نیز ممکن است بر قیمت کالایی دیگر تاثیر گذار باشد. مثلا تاثیر قیمت تخم مرغ بر لوازم الکترونیک (تولید کننده بلاخره باید یه چیزی بخوره که).
اما باید در نظر داشت که همیشه نقدینگی باعث تورم نمی‌شود. (ممکن است نقدینگی تولید شده راکد بماند و باعث تقضا نشود یا توزیع پراکنده اثر تورمی آن را کم کند).
بخش زیادی از تقاضا جامعه رو طبقه سرمایه‌دار ایجاد می‌کنند. و یکی از دلایل مهم تورم نیز همین طبقه سرمایه‌دار جامعه است. 
بازار بورس هم جای خوبی برای سود بیشتر و کاهش تاثیر تورمی سرمایه‌های کلان این طبقه است و از طرفی می‌توان نقدینگی مورد نیاز تولید را نیز جمع‌آوری کرد.
سهام عدالت هم فرصت خیلی خوبی رو فراهم کرده که این سرمایه‌های سرگردان جامعه هم به سمت تولید هدایت بشن و هم معیشت افراد زیادی را تامین کنند.
بسیاری با آزاد سازی و فروش این سهام دست به کار تولید زدند و در این ایام کرونا تونستند معیشت خودشون رو تامین کنند (شاید مبلغی خیلی بزرگی نشه ولی از وام بهتره).
اما از دولت هم انتظار میره با مدیریت درست و هدایت هدفمند نقدینگی به سمت تولید که مدتهاست فقط شعارش رو فریاد می‌زنن این فرصت رو به بحران تبدیل نکنه.
سروش تن‌زاده check_circle مدیر فناوری و موسس ترنوبو 2 ماه ● ویرایش شده public
bookmark_border
تولید مهم‌ترین اصل هر اقتصاد است و پایداری اقتصاد به میزان تولید کالا و نسبت‌ آن با نقدینگی در گردش و راکد بستگی دارد.
تولید نمی‌تواند از نقدینگی در گردش سبقت بگیرد چون هزینه تولید با نقدینگی جاری شرکت‌ها پرداخت می‌شود.
اما برعکس آن امکان پذیر که نتیجه‌اش افزایش قیمت‌ها و تورم است.
به دلیل بهم پیوسته بودن بخش‌های اقتصادی، تورم یک کالا کاملا بی‌ربط نیز ممکن است بر قیمت کالایی دیگر تاثیر گذار باشد. مثلا تاثیر قیمت تخم مرغ بر لوازم الکترونیک (تولید کننده بلاخره باید یه چیزی بخوره که).
اما باید در نظر داشت که همیشه نقدینگی باعث تورم نمی‌شود. (ممکن است نقدینگی تولید شده راکد بماند و باعث تقضا نشود یا توزیع پراکنده اثر تورمی آن را کم کند).
بخش زیادی از تقاضا جامعه رو طبقه سرمایه‌دار ایجاد می‌کنند. و یکی از دلایل مهم تورم نیز همین طبقه سرمایه‌دار جامعه است. 
بازار بورس هم جای خوبی برای سود بیشتر و کاهش تاثیر تورمی سرمایه‌های کلان این طبقه است و از طرفی می‌توان نقدینگی مورد نیاز تولید را نیز جمع‌آوری کرد.
سهام عدالت هم فرصت خیلی خوبی رو فراهم کرده که این سرمایه‌های سرگردان جامعه هم به سمت تولید هدایت بشن و هم معیشت افراد زیادی را تامین کنند.
بسیاری با آزاد سازی و فروش این سهام دست به کار تولید زدند و در این ایام کرونا تونستند معیشت خودشون رو تامین کنند (شاید مبلغی خیلی بزرگی نشه ولی از وام بهتره).
اما از دولت هم انتظار میره با مدیریت درست و هدایت هدفمند نقدینگی به سمت تولید که مدتهاست فقط شعارش رو فریاد می‌زنن این فرصت رو به بحران تبدیل نکنه.

محتوای دیگری وجود ندارد